به گزارش افکارنیوز،

در فهرستی که به همین منظور منتظر شده، نام چهار تبعه سوری به چشم می‌خورد.یکی از این افراد نظامی و 3 نفر دیگر دانشمند هستند که اتحادیه اروپا مدعی است این افراد در انتقال تسلیحات شیمیایی به سوریه دست داشته‌اند.

اخباری که امروز منتشر شده است تائیدی است بر اخباری که پیشتر در این زمینه منتشر شده بود. به این ترتیب چهار نفر به شمار افرادی که به توسعه تسلیحات شیمیایی در همکاری با دولت سوریه متهم شده بودند، اضافه شدند.

با این حال همچنان هویت این افراد مشخص نشده است.