به گزارش افکارنیوز،

یگان موشکی یمن از شلیک موشک به تأسیسات نفتی عربستان در جنوب این کشور خبر داد.

 

در پی این حمله سخنگوی ارتش یمن تاکید کرد: تأسیسات اقتصادی متجاوزان تا زمانیکه محاصره و تجاوز به یمن ادامه دارد در تیررس موشک های یمنی هاست.

در پی این حمله سخنگوی ارتش یمن تاکید کرد: تأسیسات اقتصادی متجاوزان تا زمانیکه محاصره و تجاوز به یمن ادامه دارد در تیررس موشک های یمنی هاست.

شلیک موشک بدر 1 به  تأسیسات نفتی عربستان

شلیک موشک بدر 1 به تأسیسات نفتی عربستان

شلیک موشک بدر 1 به  تأسیسات نفتی عربستان

شلیک موشک بدر 1 به تأسیسات نفتی عربستان

شلیک موشک بدر 1 به  تأسیسات نفتی عربستان

شلیک موشک بدر 1 به تأسیسات نفتی عربستان یگان موشکی یمن از شلیک موشک به تأسیسات نفتی عربستان در جنوب این کشور خبر داد.