به گزارش افکارنیوز،

در حادثه سندی هوک بیست کودک و شش بزرگسال در سال 2012 کشته شدند. از آن زمان تاکنون حداقل 239 مورد تیراندازی در مدارس در سراسر آمریکا رخ داده که طی آن به 438 نفر شلیک شده است که از این تعداد 138 نفر کشته شده‌اند.

این آمار بر اساس اطلاعات مرکز آرشیو خشونت های مرتبط با سلاح به دست آمده است. از 239 مورد تیراندازی 16 مورد تیراندازی گروهی بوده که در هر یک از آنها چهار نفر یا بیشتر مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند. به طور متوسط در هر ماه پنج مورد تیراندازی در مدارس آمریکا رخ داده است.