به گزارش افکارنیوز،

 پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا در پی اغاز فعالیت پارلمان و انتخاب روسای مجلسین که پس از روز‌ها کشمکش و مجادله سیاسی تحقق یافت به کاخ ریاست جمهوری رفت و استعفایخود را به سرجو ماتارلا، رئیس جمهور این کشور تسلیم کرد.

رئیس جمهور ایتالیا با پذیرش این استعفا، از جنتیلونی خواست تا تشکیل دولت جدید ایتالیا وی انجام امور جاری کشور را برعهده بگیرد.

به گفته کارشناسان، عدم برتری مطلق یک حزب و یا ائتلاف در انتخابات اخیر سیاسی ایتالیا، این کشور را دچار اشفتگی سیاسی خواهد کرد.