به گزارش افکارنیوز،

بسته انفجاری به دانشکده دفاع ملی وابسته به وزارت دفاع آمریکا ارسال شده بود.

ساختمان این دانشکده به سرعت تخلیه و بسته مذکور توسط نیروهای امنیتی خارج شد.

یکی دیگر از این بسته ها هم ساعتی پیش به ساختمان آژانس اطلاعاتی مرکزی آمریکا (سیا) رسید که توسط نگهبانان شناسایی و از محدوده خارج شد.

هم‌اکنون تمامی بسته‌های مشکوک بازیابی شده و تحقیقات درخصوص ماهیت آن‌ها در جریان است.

ارسال این بسته‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که آمریکا در هفته‌های گذشته شاهد انفجارهایی در ایالت تگزاس بود که از طریق ارسال بسته‌های پستی حاوی مواد منفجره صورت می گرفت.