به گزارش افکارنیوز،

وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه از انگلیس خواست تا ثابت کند جاسوسان انگلیسی در مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس در این کشور دست نداشته‌اند.  

در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در این باره آمده است تجزیه و تحلیل همه شرایط موجود نشان می‌دهد این احتمال وجود دارد که سرویس اطلاعاتی و جاسوسی انگلیس خود در مسمومیت جاسوس سابق روس در این کشور دست داشته است.  

این بیانیه می‌افزاید اگر شواهد مستدل و قانع کننده‌ای در اثبات عدم دخالت سرویس جاسوسی انگلیس در ماجرای مسمومیت اسکریپال به روسیه ارائه نشود، مسکو این پرونده را به مثابه تلاش بر ضد جان شهروندان روسیه در انگلیس و متعاقب آن تلاش برای اقدامات تحریک آمیز گسترده سیاسی قلمداد خواهد کرد.