به گزارش افکارنیوز،

سعد حریری نخست وزیر لبنان درباره روابط خود با ولید جنبلاط رئیس حزب اللقاء المشترک لبنان گفت: روابط من با جنبلاط با فراز و نشیب همراه است، اما علت آن من نیستم.

وی افزود: من به روابط راهبردی توجه خاصی دارم و روابط بخشی از سیاست است. ما با جنبلاط اختلافی نداریم و وی می‌داند که چقدر برای من مهم است. مشکلی از بابت دیدار میان ما وجود ندارد.

نخست وزیر لبنان در ادامه گفت: من همپیمانانم در جریان چهارده مارس را ترک نمی‌کنم و انشاءالله با سمیر جعجع رئیس حزب القوات دیدار خواهم کرد. روابط ما عالی است و روز گذشته من با وی رایزنی کردم.

شایان ذکر است که آمریکا و عربستان در آستانه انتخابات سعی دارند که جریان غربگرای ۱۴ مارس لبنان را متحد سازند و نزدیک کردن حریری به سمیر جعجع نیز در این راستا انجام می‌شود.