به گزارش افکارنیوز،

روزنامه "تاگس اشپیگل"، با استناد به محافل امنیتی در آلمان از افزایش چشمگیر شمار سلفی ها در این کشور خبر داد.

بر این اساس، در پایان سه ماهه ابتدایی سال 2018 حدود 11 هزار نفر در آلمان به عنوان گروه سلفی شناخته شده اند. این خبر را برخی مقامات سازمان ایالتی اطلاعات داخلی آلمان اعلام کردند. به این ترتیب شمار این اسلام گرایان افراطی خطرناک در آلمان در عرض 5 سال حدود دو برابر شده و روند کاهشی و رکود در این راستا هنوز قابل پیش بینی نیست.

"هانس گئورگ ماسن"، رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان در دسامبر سال 2017 از حدود 10.800 سلفی در آلمان سخن گفته بود که تعداد آن ها در حال حاضر رشد چشمگیری داشته است.

بر اساس اطلاعات محافل امنیتی آلمان میزان رشد سلفی ها در ایالات مختلف آلمان متفاوت بوده است و ایالات کوچکتر رشد چشمگیرتری داشته است. بر اساس اطلاعات سازمان اطلاعات داخلی آلمان مثلا در هامبورگ شمار سلفی ها به 798 نفر افزایش پیدا کرده است. بیش از نیمی از آن ها از جمله حدود 434 نفر به عنوان جهادی های آماده برای خشونت طبقه بندی شده اند. در ژوئن سال 2017 این سازمان از حدود 730 سلفی با 365 جهادی در این شهر آلمان خبر داده بود.

بر اساس این گزارش شمار سلفی ها همچنین در شهر برلین افزایش داشته است که البته آمار دقیقی در این باره در دست نیست. در مارس سال 2017 سازمان اطلاعات داخلی از حضور حدود 850 سلفی در این شهر کوچک آلمان خبر داده بود.