به گزارش افکارنیوز،

ابراهیم کالین، سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه، گفت: ترکیه برای خرید سامانه موشکی پاتریوت با شرکت آمریکائی مذاکره کرد. هدف ما تولید مشترک و انتقال تکنولوژی بود، اما آمریکا پیشنهاد ما را نپذیرفت. در نتیجه ترکیه و روسیه درباره اس-400 به سرعت به توافق دست یافتند. اگر آمریکا پیشنهاد ما را بپذیرد، برای خرید پاتریوت آماده مذاکره هستیم. ابراهیم کالین درباره خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه گفت: اظهارنظرهای متضادی بیان می شود. ترامپ می گوید که از سوریه خارج خواهند شد اما سایر مقامات آمریکائی می گویند که در سوریه باقی خواهند ماند. آمریکا باید تصمیم نهایی خود را بگیرد. آیا مبارزه با داعش در سوریه پایان یافته و یا پایان نیافته است؟