به گزارش افکارنیوز،

خبرگزاری دولتی بحرین از بهره برداری اولین پایگاه راهبردی انگلیس در شرق کانال سوئز در بندر سلمان بحرین به منظور انجام عملیات دریایی در خلیج فارس ، دریای سرخ و اقیانوس هند خبر داد.

این پایگاه ظرفیت 550 نیروی نظامی را خواهد داشت که 300 تن آنان از نیروی دریایی انگلیس خواهند بود.

بحرین در حال حاضر میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا نیز هست.