به گزارش افکارنیوز،

 محمد بن سلمان گفت: آمریکا طی سالهای اخیر مرتکب دو اشتباه در خاورمیانه شده است؛ نخست دخالت در عراق که اشتباهی فاحش بود.

ولیعهد عربستان اعلام کرد: به نظر من آمریکا باید در راستای تبدیل افغانستان از کشوری ضعیف به کشور عادی حرکت کند.

بن سلمان افزود: اشتباه دوم آمریکا در خروج نیروهایش از عراق و فروپاشی ارتش آن(ارتش بعث) بود. این دو اشتباه به بروز مشکلات دیگر در خاورمیانه منجر شدند.

وی اعلام کرد: اشتباهات رخ می دهد و متوقف نخواهد شد زیرا ما بشر هستیم. کشورها و افراد مرتکب اشتباه خواهند شد و ما باید این اشتباهات را تا حد امکان کم کنیم.