به گزارش افکارنیوز،

یک منبع نظامی اعلام کرد بعد از بازگشت ثبات و امنیت به غوطه شرقی دمشق، بیش از ۵۰ هزار شهروند به خانه های خود بازگشتند و بازگشت شهروندان همچنان ادامه دارد.

همزمان با بازگشت خانواده ها به غوطه شرقی، نهادهای مسئول نیز مشغول خدمت رسانی به شهروندان و بازگشایی مدراس و پاکسازی خیابان ها هستند.