به گزارش افکارنیوز،

بن سلمان قراردادی را برای خرید ۵ کشتی جنگی به ارزش ۲ میلیارد یورو در کنار دیگر قراردادهای تسلیحاتی در جریان این سفر امضا خواهد کرد.

نهادهای غیر دولتی اسپانیا از ۲ سال قبل تاکنون که بحث فروش کشتی های جنگی به عربستان مطرح شده انتقادات شدیدی را علیه این قرارداد ارائه کرده اند چرا که آنها معتقدند ممکن است این کشتی ها در جنگ یمن استفاده شود.

قرار است بن سلمان به فرانسه نیز سفر کند به طوری که حزب رئیس جمهوری این کشور در پارلمان تنها چند روز قبل از سفر ولیعهد عربستان به پاریس، قصد دارد کمیته ای برای تحقیق در خصوص فروش سلاح های فرانسوی به عربستان و امارات تشکیل دهد.

پیش از این بن سلمان با سفر به آمریکا و انگلیس در راستای پروژه خرید های تسلیحاتی نگاه تحلیل گران سیاسی به خود جلب کرده بود.