به گزارش افکارنیوز،

تصمیم شورای شهر بیروت برای نامگذاری خیابانی به نام ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، بحث گسترده‌ای را در لبنان به راه انداخته است. برخی این تصمیم را گامی در مسیر گرم کردن روابط بین بیروت و ریاض دانستند و برخی دیگر این امر را محکوم و کار اشتباهی توصیف کردند به ویژه پس از اینکه عربستان به سعد حریری، نخست وزیر لبنان اهانت و وی را در ریاض بازداشت و او را مجبور کرد استعفا کند. علاوه بر این، محمد بن سلمان مواضع بحث برانگیزی را درباره رابطه با اسرائیل در پیش گرفته است.

برخی ناظران این اقدام را در چارچوپ تبلیغات انتخاباتی دانستند اما انتقادات در فضای مجازی و پایگاههای اینترنتی ارتباط اجتماعی متوقف نشده است.

نواف الموسوی عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت گفت نامگذاری خیابانی در لبنان به نام پادشاه سعودی یک عیب است.

موسوی در نشست سیاسی در حسینیه حاره صیدا گفت: "آیا این عیب نیست که خیابانی را در لبنان به نام پادشاه سعودی نامگذاری کنیم آن هم پس از فضایی که اخیرا با ارتکاب جنایت در حق فلسطینی‌ها و اظهارات خیانت آمیز محمد بن سلمان به وجود آمد و نیز پس از اینکه به نخست وزیر ما اهانت شد. چه کسی خیابانی را با نام یک دیکتاتور خائن نامگذاری می کند، فردی که از لطمه زدن به عزت کشور لبنان و صرف خزانه اش برای طرح‌های توطئه‌آمیز خودداری نمی کند. بنابراین مأموریت بعدی ما در عرصه ملی، مالی یا سطح اداری و سیاسی بسیار بزرگتر است."

موسوی افزود ما لبنانی‌ها مطالبی را که یک روزنامه آمریکایی منتشر کرده است، خواندیم که چگونه به سعد حریری نخست وزیر ما تعدی کردند. جزئیات این تعدی دردناک و توهین آمیز است. سعودی‌ها وی را به یک صندلی بستند و بارها به وی سیلی زدند و ما به عنوان لبنانی‌ها نمی توانیم کاری بکنیم جز اینکه تعدی وحشیانه به نخست وزیرمان را با قوت و شدت محکوم کنیم.

وی تاکید کرد: "شنیدیم محمد بن سلمان که به نخست وزیر ما تعرض کرد به یک روزنامه آمریکایی گفته است اسرائیل حق دارد در سرزمینش زندگی کند و بین وی و اسرائیل منافع مشترک وجود دارد. این یک موضع بی سابقه است که مسئول یک کشور بزرگ عربی می پذیرد که جنبش صهیونیسم نسبت به سرزمین فلسطین گرچه نه تمام سرزمین فلسطین حق دارد و پس از آن تا جائی پیش می رود و می گوید که بین کشورش و صهیونیست‌ها منافع مشترک وجود دارد."

اما سعد حریری، نخست وزیر لبنان سه شنبه گذشته در مراسم نامگذاری خیابانی به نام ملک سلمان گفت: "بین لبنان و عربستان تاریخی وجود دارد که هر اندازه در این راه تلاش کنند این روابط را نمی توان درهم شکست."

با توجه به اینکه این تصمیم یعنی نامگذاری خیابانی در بیروت به نام ملک سلمان در فضای آماده سازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی اتخاذ شده است، طرفهای مختلف در مسیر پرهیز از تنش سیاسی گام برمی‌دارند تا روند انتخابات را تحت تأثیر قرار ندهد، گرچه اظهارات و انتقادات تند است.