به گزارش افکارنیوز،

این اقدام او یک روز پس از صدور حکم بازداشتش از سوی دادگاه برزیل صورت گرفت.

لولا داسیلو یک روز از اجرای حکم دادگاه سرپیچی کرد اما سرانجام در میان بدرقه طرفدارانش راهی زندان شد.