به گزارش افکارنیوز،

مادلین آلبرایت در یادداشتی برای نیویوک تایمز تحت عنوان "آیا می‌توان پیش از آنکه خیلی دیر شود، ترامپ را متوقف کنیم؟ " نوشت: خطر فاشیسم و تمایلات منتهی به فاشیسم، اکنون بیش از هر زمان دیگری از دوره پایان جنگ جهانی دوم مطرح است.

آلبرایت نوشت: از زمان آغاز ریاست جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ سیاست‌ها و سخنان او منجر شده است تا جنبش‌های بومی‌گرایانه و جناح‌های راست افراطی در سراسر جهان در کنار رهبران مستبدی که آزادی و دموکراسی را نادیده می‌گیرند، رشد کنند. احتمال اینکه فاشیسم فرصتی برای ایستادن در عرصه جهانی پیدا کند، با ریاست جمهوری بی‌ثبات دونالد ترامپ بیشتر شده است. به جای آنکه ترامپ در کنار ارزش‌های یک جامعه آزاد بایستد، او غالبا ساختار‌های دموکراسی را تحقیر کرده که همین امر اختیارات دیکتاتور‌ها را تقویت کرده است.

وزیر خارجه دولت بیل کلینتون افزود: دیگر نیازی نیست آن‌ها (راست‌های افراط‌گرا) از انتقاد حقوق بشری یا آزادی‌های مدنی آمریکا هراسی داشته باشند. بلکه برعکس، آن‌ها می‌توانند به سخنان خود ترامپ برای توجیه اقدامات سرکوبگرایانه خودشان اشاره کنند.

آلبرایت همچنین ترامپ را بابت خروج از چندین توافقنامه چند-ملیتی و تضعیف نهاد‌های مدنی و بی‌اعتنایی به گفتمان مدنی مورد انتقاد قرار داد. آلبرایت برای ترمیم سیاست‌ها و تصمیمات مخرب ترامپ خواستار دفاع از مطبوعات و "ساخت مجدد یک دموکراسی پر انرژی" شد.