به گزارش افکارنیوز،

این نظامی اسرائیلی از اینکه توانسته این جوان را هدف قرار دهد و از این لحظه فیلم بگیرد، با صدای بلند خوشحالی می‌کند، گویی به جای هدف قرار دادن یک انسان بی‌گناه و بی‌سلاح، در حال بازی است و اشیائی بی‌جان را هدف قرار داده است.

در این فایل ویدیویی، نظامیان اسرائیلی قصد هدف قرار دادن این جوان را دارند که به دلیل قرار گرفتن پشت دیوار امنیتی موفق به این کار نمی‌شوند و همین مسئله موجب عصبانیت آن‌ها شده و با الفاظی رکیک به این جوان فحش و ناسزا می‌دهند.

یکی از نظامیان از تک‌تیرانداز اسرائیلی می‌خواهد جوانفلسطینی را از ناحیه سینه هدف قرار دهد و پس از اینکه موفق به این کار می‌شود و جوان بر زمین می‌افتد همگی با صدای بلند فریاد کشیده و ابراز خوشحالی می‌کنند.

البته از این نوع جنایت‌ها از سوی نظامیان ارتش جنایتکاری که پایبند به هیچ ارزش اخلاقی و انسانی نیست، بسیار زیاد است.