به گزارش افکارنیوز،

 ژوزف برهم، وکیل سازمان مردم نهاد یمنی، مرکزی قانونی برای حقوق و توسعه، با اشاره به جنگ یمن گفت:« این مناقشه‌ای است که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان بدترین بحران انسانی حاضر در جهان تلقی شده است.»

ژوزف برهم Joseph Breham افزود: «حدود ده هزار نفر تنها در ارتباط مستقیم با جنگ کشته شده اند. ما عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به بمباران منظم بدون تمایز گذاری (بین نظامی و غیرنظامی) مانند بمباران مراسم عروسی و بازار متهم می‌کنیم. در عین حال ما شاهد محاصره تمام و کمال یمن برای ورود هر گونه کالا و محصولی هستیم. محاصره‌ای که فرانسه نیز آن را تسهیل کرده است. همچنین ما شاهد استقرار مجموعه‌ای از مراکز شکنجه که بیش از هجده مرکز را شامل می‌شوند، هستیم که یمنی‌ها به طور منظم در آن‌ها شکنجه می‌شوند.»

این وکیل ادامه داد: «نمی‌توانیم البته کاری بکنیم که آقای محمد بن سلمان بازداشت موقت شود. با این حال هیچ مانعی برای ادامه تحقیقات در این مورد وجود ندارد و اینکه بر این اساس بتوانیم وقتی که آقای بن سلمان دیگر مسئول کشورش نیست یا وقتی که برای بازدید خصوصی به فرانسه می‌آید، وی را مورد بازجویی قرار دهیم.»