به گزارش افکارنیوز،

دمشق - صبح شنبه پس از حمله آمریکا و متحدانش

دمشق - صبح شنبه پس از حمله آمریکا و متحدانش

واکنش مردم دمشق به حمله به سوریه

واکنش مردم دمشق به حمله به سوریه

واکنش مردم دمشق به حمله به سوریه

واکنش مردم دمشق به حمله به سوریه