به گزارش افکارنیوز،

بدون شرح ظاهر واقعی ترامپ را مشاهده می نمایید.