به گزارش افکارنیوز،

سرگی لاوروف وزیر خارجه فدراسیون روسیه نتیجه آزمایشگاه سوئیس در خصوص «پرونده اسکریپال» را اعلام کرد.

تصویر کلینیکی پرونده سرگی و یولیا اسکریپال که در سولزبری بریتانیا مسموم شدند با جمع بندی نتایج آزمایشگاه سوئیس در خصوص کاربرد ماده « بی.زد- BZ» مطابقت دارد.

سرگی لاوروف وزیر خارجه فدراسیون روسیه در نشست شورای سیاست خارجی و دفاع اعلام کرد:«با توجه به این نکته که آسیب دیدگان، یولیا اسکریپال و مأموران پلیس از بیمارستان مرخص شده اند و وضعیت جسمی سرگی اسکریپال آنطور که بریتانیا به اطلاع ما رسانده، رو به بهبود است تصویر کلینیکی نشان دهنده آن است که از ماده سمی « بی زد» استفاده شده است».

محققان سوئیس با آنالیز نمونه های سازمان منع سلاح شیمیایی از محل حادثه در سولزبری، به این نتیجه رسیدند که از ماده « بی زد» در مسموم کردن اسکریپال استفاده شده است که آمریکا و بریتانیا مسلح به آن بودند و این عامل عصبی هرگز در روسیه تولید نشده است.