به گزارش افکارنیوز،

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد با برخی از شاهدان در بیمارستان شهر دومای سوریه مصاحبه انجام داده است تا دروغ بودن ادعای حمله شیمیایی به این شهر آشکار شود.

یکی از این افراد گفت: «روز ۸ ماه مارس ۲۰۱۸ به یک ساختمان خمپاره ای، اصابت کرد. طبقه بالا تخریب و چند نفر زخمی شدند. طبقه پایین دچار آتش سوزی شد و به تعدادی حالت خفگی دست داد. ما در حال درمان این افراد بودیم که ناگهان فردی دوربین به دست وارد شد و فریاد زد: شیمیایی، شیمیایی. مردم سردر گم شدند و عده‌ای آب بر بدن مراجعه کنندگان می‌ریختند. اما بعدا پزشکان گفتند خبری از شیمیایی نبوده است».

یکی دیگر از این افراد گفت: «روز ۸ مارس چند نفر که زخمی شده بودند به اورژانس آمدند. ساختمانی هدف قرار گرفته و طبقه پایین آن دچار آتش سوزی شده بود و عده‌ای دچار خفگی شده بودند. در حال درمان این افراد بودیم که فردی وارد اورژانس شد و فریاد زد: شیمیایی. برخی افراد در اورژانس هم که حرفه‌ای نبودند، اقداماتی را آغاز کردند و آب بر روی مراجعین می‌ریختند و اسپری سالبوتامول در دهان کودکان می‌زدند. این در حالی بود که خبری از سلاح شیمیایی نبود».