به گزارش افکارنیوز،

چند هزار نفر از مردم عراق روز یکشنبه به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به حملات آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه نشان دهند.

تظاهرکنندگان که در پاسخ به فراخوان مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در میدان تحریر، واقع در مرکز بغداد تجمع کرده بودند، شعار می‌دادند «تخریب سوریه مانند کشور ما را متوقف کنید».

در حالیکه برخی از تظاهرکننده‌ها پرچم‌های سوریه و عراق را در دست داشتند، عده‌ای دیگر با سر دادن شعار «نه به آمریکا. نه به بمباران مردم سوریه»، پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.

روز شنبه و پس از آن که آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه حمله کردند، دولت عراق نگرانی خود را از این اقدام ابراز کرد.

در همین حال تظاهرکنندگان در شهر بصره نیز پرچم‌های آمریکا و اسرائیل را سوزاندند. مردم شهر نجف نیز با آمدن به خیابان‌ها اعتراض خود را به حملات غرب به سوریه نشان دادند.