به گزارش افکارنیوز،

وزارت خارجه روسیه جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هدف لندن از طرح اتهام تهدیدات سایبریِ مسکو، مشروعیت بخشی به حملات سایبری خود علیه روسیه است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: به نظر می رسد هدف انگلیس از ایراد اتهام «تهدیدات سایبری از سوی روسیه» این است که این کشور بتواند به این وسیله شهروندان خود را آماده پذیرش حملات سایبری لندن علیه مسکو نماید.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: چنین کاری از سوی انگلیس به مثابه اقدامی خصمانه خواهد بود.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه از انگلیس خواست تا شواهد خود را مبنی بر اتهامات وارده علیه روسیه در این خصوص منتشر و اعلام کند.