تيراندازي پليس ايالت تگزاس آمريكا به كشته شدن يك دانش آموز مسلح منجر شد.

به گزارش العالم به نقل از فاکس نیوز آمریکا، مسئولان مدرسه " براونسویل " در پی مشاهده کردن اسلحه در دستان یک دانش آموز این مدرسه، با پلیس تماس گرفتند.

براساس این گزارش، این دانش آموز به محض ورود نیروهای پلیس به داخل مدرسه با آنان درگیر شد و در نتیجه تیراندازی نیروهای پلیس، کشته شد.
مسئولان مدرسه از بیم کشته شدن حدود ۷۵۰ دانش آموز مدرسه، اقدام به بستن این مدرسه کردند.

براساس این گزارش، دراین حادثه شخص دیگری کشته یا زخمی نشد.
هيچ گزارشي درباره انگيزه اين دانش آموز از به همراه آوردن اسلحه به مدرسه دردست نيست.