به گزارش العالم، اين منبع اعلام كرد كه نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل در يكي از شهرهاي سودان جنوبي كه اين هفته يك قبيله رقيب به آن حمله كرده بود، جسد ده ها نفر را مشاهده كرده اند.

حدود شش هزار نفر از مردان مسلح قبيله اي موسوم به لونوئر در روزهاي اخير به پيبور، شهر كوچكي متعلق به قبيله مورل در استان شرقي ژونگلي عزيمت كرده و آنها را به دزدي احشام خود متهم كردند اين افراد تا زماني كه ارتش سودان جنوبي اقدام به تيراندازي نكرده بود از شهر خارج نشدند.