به گزارش مهر، رویترز مدعی شد: رهبران کشورهایی اروپایی با قطع واردات نفت از ایران توافق کرده اند و از آنجا که به غیر از اروپا، چین و ژاپن نیز در اندیشه کاهش واردات نفت از ایران هستند فشارهای وارده بر تهران در ماه های آینده افزایش خواهد یافت.

بر اساس ادعای رویترز، چین در یک ماه اخیر نیمی از واردات نفت خود از ایران را کاهش داده و ژاپن نیز در اندیشه اجرای طرح کاهش واردات نفت خام خود از ایران است.

این اقدام چین و ژاپن به سبب اقدام آمریکا در تحریم بانک مرکزی ایران و مشکل شدن داد و ستد با تهران انجام می شود.

در همین رابطه قرار است طی روزهای آینده "تیموتی گیتنر" وزیر خزانه داری آمریکا به پکن سفر کرده و با مقامات چین درباره افزایش فشارها بر تهران مذاکره کند.