احمد داود اوغلو وزیرامورخارجه ترکیه گفت، برخی محافل خواهان دامن زدن به جنگ سرد در منطقه هستند ولی ترکیه مصمم است از وقوع این جنگ پیشگیری کند.

به گزارش ایربا، تلویزیون ترکیه درباره سفر داوداوغلو به ایران گفت: افکار عمومی توجه خاصی به سفر حساس داود اوغلو به ایران از خود نشان میدهد. او با علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه ایران و سایر مقامات این کشور درباره تحولات سوریه، عراق و بحران روابط بین ایران وامریکا تبادل نظر خواهد کرد. استقرار رادار سپر دفاع موشکی در استان مالاتیای ترکیه و تهدیدات تهران نسبت به آن نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.

داود اوغلو در آستانه سفر به ایران گفت، برخی می خواهند جنگ سرد منطقه ای را آغاز کنند اما ترکیه درصدد است از آغاز چنین جنگی پیشگیری کند. درگیری و بحران مذهبی به معنی خودکشی همه کشورهای منطقه خواهد بود.

تلویزیون ترکیه اعلام کرد در شرایطی که تهران و اکنش تهدید آمیزی علیه سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه از خود نشان داده است، داود اوغلو به تهران سفر می کند.

داود اوغلو در مصاحبه با خبرگزاری آناطولی گفت، طبق سنت دیپلماتیک ترکیه، علیرغم اختلاف نظر درباره مسائل فوق تلاش می کنم با انجام گفتگو و تبادل نظر مشکلات را حل و فصل کنیم.
ترکیه و ایران براساس توافقات دوجانبه سالی دوبار در طرح وزرای امورخارجه مذاکره و تبادل نظر می کنند ولی به لحاظ زمانی ما در شرایط حساسی بسر می بریم لذا زمانبندی مذاکرات از اهمیت زیادی برخوردار است.

صریح میگویم ترکیه تاکنون با ایران وارد یک بازی منطقه ای و با قصد و انگیزه متفاوتی وارد عمل نشده است. بدین سبب است که در روند قرار داد تهران، ایرانی ها قرار دادی را که به علت عدم اعتماد نسبت به کشورهای دیگر امضاء نکرده بود با ترکیه امضاء کرد. این مسائل نشان می دهد که ایران به ترکیه اعتماد دارد.

آیا میانجیگری جدیدی از سوی ترکیه مورد بحثاست؟

حکومت ایران تهدید کرده است که اگر صادرات نفت ایران تحریم شود، تنگه هرمز را که گذرگاه صادرات ۴۰ درصد نفت تولیدی جهان است خواهد بست. درباره این مسئله گفته می شود بین ایران و امریکا بحران جدیدی بوجود خواهد آمد.

داود اوغلو وزیر امور خارجه درماه ژانویه به روسیه و درماه فوریه به واشنگتن سفرخواهد کرد. بدین سبب گفته می شود انتظار می رود ترکیه نقش میانجیگری جدیدی را برعهده بگیرد.

روابط ترکیه و ایران درباره سوریه از حساسیت زیادی برخوردار است. درباره سوریه دیدگاههای متفاوتی با یکدیگر داریم ولی مواضع ترکیه اصولی است. ایران نیز دیدگاه خاص خود را دارد و مواضع اصولی خاص خودرا دنبال می کند. اما درباره مسئله سوریه تبادل نظر و بحث خواهیم کرد. صف بندی و تقابل مذهبی و بلوک بندی منطقه و تحمیل جنگ سرد نتایج خطرناکی در بر دارد. درگیری مذهبی (شیعه و سنی ) به معنی خودکشی منطقه خواهد بود. ترکیه قطب بندی منطقه ای هیچ یک از طرفین را مورد حمایت قرار نخواهد داد و مخالف قطب بندی و ایجاد تقابل در منطقه وجنگ سرد است.