به گزارش فارس به نقل از روزنامه انگلیسی "دیلیتلگراف"، نیروی دریایی انگلیس اعلام کرد که قدرتمندترین کشتی ناوشکن خود را به آبهای خلیجفارس اعزام خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این کشتی که ارزش آن ۱میلیارد پوند برآورد شده است، دارای پیچیده ترین رادار دریایی است که می‌تواند تهدیدهای موشکی تا جت‌های جنگنده را ردگیری کند.

فرماندهان نیروی دریایی انگلیس هدف از این اقدام را واکنش به تصمیم دولت دولت ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز اعلام کرده‌اند.

" فیلیپ هاموند " وزیر دفاع انگلیس روز گذشته با اشاره به اینکه کشورش اقدام نظامی پیشگیرانه علیه ایران را تائید نمی کند، اقدام ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز را غیرقانونی و ناموفق ارزیابی کرد.

ایران با برگزاری مانور دریایی در تنگه هرمز و آزمایش چندین موشک جدید بستن تنگه هرمز را تمرین کرد و نشان داد که میتواند حمل و نقل دریایی را در تنگه هرمز مختل کند. ایران همچنین تهدید کرده است که در صورت افزایش فشار غرب به راحتی قادر است تنگه هرمز را ببندد.