به گزارش افکارنیوز،

حیدر العبادی نخست وزیر عراق در سخنان خود خطاب به مردم این کشور گفت: شهروندان عراقی مختار هستند که بدون هیچ فشاری به هر کسی که می خواهند رأی دهند. دولت به نیروهای امنیتی دستور داده امنیت مراکز اخذ رأی را تأمین کنند. مردم عراق نیز باید با این نیروها همکاری کنند.

العبادی تاکید کرد: مشارکت فعال مردم عراق در این انتخابات باعث می شود که پیروزی های گذشته ما تقویت شود.

العبادی تاکید کرد: عراق شاهد سالهای سختی بوده که تمام شده و در حال حاضر اقتصاد کشور در حال بهبود است.