به گزارش افکارنیوز،

 ابوآلا الولائی" فرمانده کتائب سید الشهدا(ع) عراق گفت: در منطقه بین سوریه و عراق و اطراف لبنان شمار داعشی‌ها تا پایان سال 2017 به تعداد 250 هزار نفر رسیده است. سهم ما از این تعداد در حدود 100 تا 150 هزار تن از آنان بوده، ما در این نبرد نتوانستیم 100 هزار نفرشان را بکشیم یا دستگیر کنیم، شاید توانستیم 10 هزار نفرشان را بکشیم و شمار زخمیان آن ها هم 10 هزار نفر بود و دولت عراق شاید در حدود 10 هزار نفرشان را بازداشت کرد، اما اکنون در واقع بیش از 70 هزار نفرشان پخش شده‌اند و هسته‌های خفته آن ها اکنون بسیار است.