به گزارش افکارنیوز،

شهروند ۳۷ ساله مصری به نام «سعید. ع» که با پوشش زنانه و استفاده از «برقع» برای پوشاندن چهره خود در مجامع عمومی که زنان در آنجا حضور داشتند برای آن‌ها ایجاد مزاحمت می‌کرد سرانجام به دام ماموران پلیس افتاد.

آخرین مکانی که سعید برای اجرای نقشه نخ نمای خود به آنجا رفته بود بازاری تحت عنوان «شهر ستاره ها» در منطقه نصر بود که این مرد شیطان صفت درون سرویس بهداشتی زنانه با همان پوشش فریبنده پیدا شد.

«سعید. ع» پس از بازداشت به تمام جرائم خود اعتراف کرد و در حال حاضر پرونده اش نزد مقامات قضایی منطقه نصر در حال بررسی است.