به گزارش افکارنیوز،

حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس به خبرگزاری فلسطینی شهاب گفت: ملت فلسطین به هیچ وجه راضی نخواهد شد که تحت محاصره تحمیلی علیه نوار غزه زندگی کند، بنابراین تصمیم گرفته است که این محاصره را یکبار و آن هم برای همیشه درهم بشکند.

وی افزود: مبارزه ملت ما و نبرد آنها در میدان است که سرنوشت قدس را تعیین خواهد کرد و ملت ما سند سرنوشت خود را با دستان خود خواهد نوشت.

حازم قاسم گفت: شهر مقدس قدس نگین تاج فلسطین و آزادی آن است و این هدف مبارزه ملت ما است که تا تحقق این هدف به مبارزه ادامه خواهد داد.

وی همچنین از مردم فلسطین که در چادرهای بازگشت در مرز نوار غزه با فلسطین اشغالی به طور گسترده حضور به هم رساندند، تشکر کرد.