به گزارش افکارنیوز،

مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق گفت: افتتاح سفارت آمریکا در شهر قدس لکه ننگ دیگری برای استعمار و استکبار جهانی است.

وی افزود: این جز شاهد دیگری مبنی بر ضربه زدن به ملتها و اذیت کردن آنها و متمایل شدن به سوی رژیم اسرائیل غاصب و دشمنی آن با ادیان آسمانی نیست. امیدوارم که پاسخ الهی به دنبال داشته باشد.

شایان ذکر است که قرار است مراسم افتتاح سفارت آمریکا در قدس امروز انجام شود.