به گزارش افکارنیوز،

یکی از اعضای جریان حکمت به رهبری عمار حکیم از دشواری تشکیل کابینه جدید از حیث زمان و تفاهمات خبر داد.

صلاح العرباوی گفت: معادلات قوا تغییر کرده و سقف ها و حجم های بسیاری از گروهها تغییر کرده است به طوری که توان مطالبه پست نخست وزیری را ندارند. جدای از آن پیچیدگی تشکیل کابینه به نزدیک بودن حجم گروههای داخل ائتلاف ها و تشکلات است.

وی درباره شروط جریان حکمت برای ائتلاف نیز بیان کرد: باید قانون اساس ملاک قرار گیرد و بازگشتی به خانه اول نباشد و نیز نخست وزیر خادم و دارای برنامه باشد و به شکل بی برنامه عمل نکند.

شایان ذکر است که بر اساس نتایج اولیه اعلام شده از سوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات، ائتلاف سائرون به رهبری مقتدا صدر در بغداد و پنج استان دیگر در صدر اول است.