به گزارش ایرنا، خانم ' فوزیه كوفی' عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت:روشن است ایجاد دفتر طالبان در قطر هدفی جز تحقق اهداف پشت پرده غرب و مشروعیت دادن به طالبان را دنبال نمی كند.

کوفی خاطر نشان کرد: کابل هر چند برای نجات افغانستان و برقراری صلح با افتتاح این دفتر موافقت کرد اما این به معنای حمایت نیست.

کوفی از اینکه روند مذاکره با طالبان که برای نخستین بار توسط حکومت افغانستان مطرح شد و اکنون ابتکار عمل آن از دست افغانستان خارج شده ابراز تاسف کرد و افزود: بسیاری از تحلیگران بر این باورند که این روند پیچیده که شروع آن با انجام مذاکرات پنهانی میان طالبان و آمریکا آغاز شده است عواقب خطرناکی را برای مردم افغانستان به دنبال خواهد داشت.

به نوشته خبرگزرای ' ایرکا ' ی افغانستان، این عضو مجلس نمایندگان افغانستان با استناد به تاریخ این کشور، نتیجه مذاکرات خارج از افغانستان را به رهبری نیروهای خارجی بر سر مسائل مربوط به افغانستان، چیزی جز جنگ داخلی و ویرانی این کشور ندانست.

وی کشورهای غربی را در مذاکرات صلح به دنبال سهم گیری توصیف و این سوال را مطرح کرد که آمریکا به عنوان بزرگترین مدعی در راستای تحقق چه اهدافی حرکت می کند؟

این عضو مجلس نمایندگان افغانستان در ادامه مذاکره آمریکا با طالبان را متاثر از چگونگی مبارزات انتخاباتی این کشور میان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دانست و گفت: حزب دموکرات که اکنون در آمریکا قدرت را در اختیار دارد برای ماندن در قدرت، ابتکار عمل جدیدی را آغاز و مذاکره با مستقیم با طالبان را پیشنهاد کرده است.

کوفی تغییر موضع ناگهانی آمریکا بعد از ده سال عملیات های نظامی و کشتن میلیونها نفر در افغانستان را به بهانه مبارزه با طالبان، تعجب بر انگیز دانست و افزود تنها دست آوردی که از این حرکت تصور نمی شود؛ تحقق صلح و آرامش در افغانستان است.

وی تنها راه برقراری صلح در افغانستان را آشتی ملی میان احزاب، دولت و مردم و سپس ایجاد روندی شفاف برای مذاكره با طالبان به رهبری افغانستانی ها میداند.