به گزارش مهر، یک مقام عرب حاشیه خلیج فارس در گفتگو با الحیات اظهار داشت: من معتقدم تنگه هرمز در آینده بسته نخواهد شد.

وی تاکید کرد: تمامی طرفهای اقلیمی و بین المللی برای رسیدن به این مرحله(بسته شدن تنگه هرمز) رغبتی ندارند اما پیش بینی می کنم در صورت بسته شدن آن قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۲۰۰ دلار برسد.

منابع دیپلماتیک پیش از این از طرح برخی کشورهای غربی به منظور آمادگی برای مرحله پس از بسته شدن تنگه هرمز خبر دادند که طی آن استفاده از ذخایر نفتی در اولویت قرار دارد. روزنامه الشرق الاوسط روز شنبه گذشته در گزارشی با عنوان " غربیها طرح اضطراری نفتی برای مرحله پس از بسته شدن تنگه هرمز را آماده می کنند " نوشت: دیپلماتها و منابع آگاه نفتی از آماده شدن طرحی از سوی کشورهای غربی طی هفته جاری خبر می دهند که در آن به مرحله پس از بسته شدن تنگه هرمز پرداخته شده است.
براین اساس، غربیها در نظر دارند در صورت بسته شدن تنگه هرمز که به از دست رفتن کل واردات نفتی شان از منطقه خلیج فارس منجر می شود، از ذخایر اضطراری نفتی خود استفاده کنند. روسای موسسات بین المللی انرژی که با ۲۸ کشور وارد کننده نفت جهان ارتباط دارند، دو روز پیش در نشستی طرح استفاده از ذخایر نفتی آمریکا، کشورهای اروپایی، ژاپن و چند کشور دیگر را بررسی کردند. دراین طرح پیش بینی شده که در صورت بسته شدن تنگه استراتژیک هرمز، غربیها روزانه ۱۴ میلیون بشکه نفت ازاین ذخایر را مورد استفاده قرار دهند.