به گزارش فارس، پایگاه چینی گلوبال تایمز در گزارشی نوشت: آمریکا اخیرا با استفاده از اهرم پرونده هستهای، ایران را با تحریمهای بیشتر روبرو کرد و در مقابل ایران نیز آمریکا را به بستن تنگه هرمز تهدید کرده است.
ایران بزرگترین تامین کننده نفت چین است و چین منافع زیادی در ایران دارد بنابراین چین باید از جنگ علیه ایران جلوگیری کند.
بعضی از تحلیلگران معتقدند که در مورد ایران، روسیه باید بیشتر مقابل آمریکا ایستادگی کند چرا که منافعش در ایران بیشتر از روسیه است اما این تفکر اشتباه است.

* ارزش‌های استراتژیک ایران برای چین حیاتی است

گلوبال تایمز همچنین نوشت: ارزش‌های استراتژیک ایران برای چین بیشتر است و هر روز نیز بیشتر می‌شود و این مساله فقط بخاطر نفت و اهمیت ژئوپلتیک ایران نیست.
چین نباید از روسیه انتظار داشته باشد به عنوان سپر برای چین عمل کند بلکه چین نیازمند اتکا به خود برای منافعش در ایران است. چین باید با روسیه هماهنگ باشد و این دو کشور باید یکدیگر را در مورد ایران حمایت کنند.

* هیچ مدرکی دال بر انحراف از پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد

درحالیکه هیچ مدرک مستدلی برای انحراف در برنامه‌های هسته ای ایران وجود ندارد چین باید همکاری‌های استراتژیک خود با ایران را در عالی‌ترین سطح استحکام بخشد و باید به تجارت خود با ایران ادامه دهد.
آمریکا در حال حاضر توان جنگ با ایران را ندارد و اقتصاد کنونی آمریکا توان اقدام نظامی علیه ایران را از آمریکا گرفته است.
تحمیل تحریمهای جدید علیه ایران لزوما به معنای تقابل چین و آمریکا نیست و چین باید از این فرصت برای نفوذ بیشتر و تقویت روابط دیپلماتیک خود با ایران استفاده کند.