به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری شین هوا، وی در کنفرانسی مطبوعاتی، اظهار داشت علاوه بر ریاست بانک مرکزی سوئیس، از تمام سمتهای خود در نهادهای مالی و اقتصادی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک تسویه حسابهای بین المللی نیز کناره گیری می کند.