واحد مرکزی خبر،یک منبع امنیتی آگاه با تایید این خبر گفت : یک بمب دیشب در منطقه "ناحیة النیل" ۱۶ کیلومتری شرق حله در مسیر پیاده زائران حسینی منفجر شد.