به گزارش قانون به نقل از یورونیوز، بشار اسد با بیان اینکه به زودی با پایمردی سوریها، پیروزی محقق میشود، بار دیگر غرب را به تلاش برای بی ثبات کردن کشورش متهم کرد.


بشار اسد گفت: "دست خارجیها در رویدادهای اخیر به زودی رو میشود و آنچه تا کنون در پرده بود، آشکار خواهد شد. فریب آنها روشن است، مگر برای کسانی که نمیخواهد ببینند و بشنوند."