به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الفجر، سوزان مبارک همسر حسنی مبارک دیکتاتور مصر در اظهاراتی مدعی شد که حسنی مبارک در حج سال آینده در عربستان سعودی شرکت خواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد که خود وی نیز به همراه سایر افراد خانواده مبارک دعوت رسمی از عربستان سعودی برای اقامت دائمی در این کشور دریافت کرده است، وی گفت که این پیشنهاد را هنگامی دریافت کرده است که درخواست انجام حج عمره را به عربستان سعودی داده است.

سوزان البته گفت که با توجه به شرایطش این دعوت را رد کرده و وعده داده که در نزدیکترین زمان ممکن به همراه همسرش حج عمره را در این کشور انجام دهد.

روزنامه روز الیوسف مصر نیز در این مورد نوشت که حسنی مبارک دو روز پیش با دو مشاور حقوقی برجسته مصری در محل مداوای خود در بیمارستان دیدار کرده و آنها بیش از دو ساعت با وی دیدار داشتند، مبارک در این دیدار اصرار داشت که احتمال محکوم شدن خود به اعدام را بداند، اما آنها پیش بینی کردند که به احتمال قوی مبارک بی گناه معرفی خواهد شد و در بدترین حالت به ۵ تا ۷ سال زندان محکوم خواهد شد.

حسنی مبارک به فساد مالی و کشتار صدها مصری در جریان انقلاب مردمی ۲۵ ژانویه متهم است، اما شورای نظامی مصر ضمن هماهنگی با سیاست های غرب در این کشور در مسیر محاکمه وی مانع تراشی می کند.

حمایت عربستان از دیکتاتورها و حمایت بیقید و شرط "آلسعود" از دیکتاتورهای عربی عربستان را به باشگاه دیکتاتورهای جهان بدل کرده است.