به گزارش جذاب نیوز به نقل از خبرگزاری آلمان،دولت دانمارک اعلام کرد در مدت ریاست دوره ای ۶ ماهه خود بر اتحادیه اروپا دست به اقدامات جدیدی می زند.
او به شوخی گفت: سعی می کنیم مطمئن شویم هنگام ارائه آب، از آب های معدنی و در بطری استفاده نمی شود. این آخرین بار است که در دوره ریاست دانمارک بر اتحادیه اروپا، بر روی میزها، بطری های آب معدنی گذاشته می شود.

" نیکولای وامین " وزیر مشاور در امور اتحادیه اروپا در کابینه دانمارک در این باره به خبرنگاران گفت: می خواهیم ریاست دانمارک بر اتحادیه اروپا همراه با شایستگی و با حداقل هزینه همراه باشد.

وی افزود: در همین راستا و براساس روند معمول، در نشست های رسمی اتحادیه اروپا به شخصیت های مهم، هدیه ای تقدیم نمی شود. تلاش می کنیم مقامات اتحادیه اروپا از وسائل حمل و نقل عمومی، بیشتر استفاده کنند.

این مقام دانمارکی همچنین وعده داد: از ارائه آب معدنی در نشست های رسمی اتحادیه خودداری می شود.

او به شوخی گفت: سعی می کنیم مطمئن شویم هنگام ارائه آب، از آب های معدنی و در بطری استفاده نمی شود. این آخرین بار است که در دوره ریاست دانمارک بر اتحادیه اروپا، بر روی میزها، بطری های آب معدنی گذاشته می شود.

۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به ترتیب، هر یک ریاست دوره ای این سازمان بین المللی را برعهده می گیرند.

دانمارک در نیمه اول ۲۰۱۲ ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده می گیرد.