به گزارش مهر، سازمان "مبارزه برای پایان فقر کودکان" در گزارشی اعلام کرد که در برخی از مناطق بریتانیا ۵۰ تا ۷۰ درصد کودکان زیر "خط نان" زندگی می کنند و برای سیر کردن شکم خود هم مشکلاتی دارند.

محله " تاور هملتس " از توابع لندن یکی از فقیرترین مناطق برای کودکان عنوان شده است.

این گزارش دولت ائتلافی و سیاست‌های آن را در افزایش کودکان فقیر در بریتانیا مورد انتقاد قرار می دهد و می نویسد: وقت بسیار زیادی در باره بحثها و گفتگوها تلف می شود و علاوه بر آن شکاف عمیق و وسیع بین تعداد کودکان فقیر در مناطق مختلف هم نگران کننده و قابل انتقاد است.

در این گزارش اعلام شده که در " ویتنی " حوزه " دیوید کامرون " نخست وزیر تنها ۷ درصد از کودکان زیر خط فقر هستند. اما کمترین میزان فقر کودکان مربوط به " شفیلد حالام " حوزه " نیک کلگ " معاون نخست وزیر انگلیس است که میزان آن ۵ درصد است.

" آلیسون گارنهام " مدیر اجرایی مبارزه برای پایان فقر کودکان می گوید: نقشه فقر کودکان تصویر خشنی از شکاف اجتماعی در بریتانیا است.

این نهاد همچنین تدابیر ریاضت طلبانه دولت ائتلافی بریتانیا را به باد انتقاد گرفته و می گوید: این تدابیر پیامدهای فاجعه باری برای خانواده های انگلیسی و به طبع آن برای اقتصاد این کشور داشته است.

گارنهام می گوید: کاهش خدمات اجتماعی خانواده ها هم منجر به یک فاجعه اجتماعی و هم فاجعه اقتصادی خواهد شد و میلیون ها پوند به تجار ضرر خواهد زد و بر خوراک و پوشاک کودکان تاثیرات بدی خواهد گذاشت.