به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "چن زیائودانگ" عصر روز سه شنبه اعلام کرد که جنگ علیه ایران اقتصاد کل جهان را در مصیبت فرو می برد از همین رو تمامی کشورهای حاضر دخیل در این جریان باید دشمنی ها را کنار گذاشته و از بروز جنگ خودداری کنند.

عالی ترین دیپلمات چین در حوزه خاورمیانه در ادامه افزود: از تمام کشورها می خواهیم تا خونسرد بوده و پرهیز را تمرین کنند و از برخورد خودداری کنند زیرا وقوع برخورد موجب بدتر شدن اضاع شده بنابراین باید کارها به شکلی انجام شوند که مانع وقوع جنگ شوند.

" چن زیائودانگ "

این مقام چینی در ادامه افزود : همه از اهمیت تنگه هرمز آگاه بوده و می دانند که ۴۰ درصد از نفت مورد نیاز جهان با عبوز از این تنگه بدست سایر کشورهای جهان می رسد بنایراین وقوع جنگ در این منطقه نه تنها کشورهای حاضر در جنگ را تحت تاثیر قرار می د بلکه کل اقتصاد جهان را نیز دچار چالش می کند.