به گزارش فارس در ترکیه، به دنبال اصلاحیه قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۱۰ و باز شدن راه محاکمه نظامیان کودتاگر در این کشور، دادگاه جرائم سنگین آنکارا کیفرخواست دادستانی کل جمهوری در زمینه محاکمه سران کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ را پذیرفت.

بر این اساس ژنرال تحسین شاهین کایا فرمانده سابق نیروی هوایی در آن سال ها و ژنرال بازنشسته کنعان اورن رئیس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه، که بعدها نیز رئیس جمهور این کشور شد، به عنوان متهمان ردیف یک و دو و به اتهام رهبری و انجام کودتای نظامی علیه دولت محاکمه می شوند. در کیفرخواست دادستانی برای این دو نظامی کودتاگر درخواست حبس ابد با اعمال شاقه شده است.

قائله کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ ترکیه که طی آن فعالیت کلیه احزاب سیاسی ممنوع و اموال آنان مصادره شد و نیز ۶۵۰ هزار نفر بازداشت و برای ۱.۷ میلیون نفر پرونده سازی و ۲۳۰ هزار نفر محاکمه و ۵۱۷ نفر به مجازات اعدام محکوم و ۳۰۰ نفر به طرز مرموزی در بازداشت و یا حین فرار و یا در درگیری کشته و ۴۰۰ روزنامه نگار به ۴۰۰۰ سال حبس محکوم و انتشار روزنامه ها تا ۳۰۰ روز متوقف شده بود، در ۶ دسامبر ۱۹۸۳ برچیده شد.

در ترکیه هفته گذشته نیز دستگیری و زندانی شدن ژنرال بازنشسته ایلکر باش بوغ، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش این کشور به اتهام تاسیس و رهبری باند کودتاگر و تبلیغات اینترنتی علیه دولت اردوغان سروصدای زیادی بپا کرد.