به گزارش مهر به نقل از ای بی سی نیوز، دریادار "جاناتان گیرنرت" رئیس عملیاتهای نیروی دریایی آمریکا پس از سخنرانی خود در "مرکز امنیت آمریکای نو" در واشنگتن در پاسخ به پرسشی گفت: اگر بپرسید که چه چیزی من را شبها بیدار نگه می دارد، می گویم مسائلی است که در تنگه هرمز وجود دارد.

وی به سفر خود به بحرین اشاره کرد و گفت: من زمانی که در آنجا بودم در تنگه هرمز گشتی زدم و به اطراف نگاهی انداختم و آن را به عنوان یک چشم انداز مهم دیدم، بنابراین نیروی دریایی چشم هایش را بر آن نخواهد بست.

وی درباره تمرکز استراتژی جدید نظامی آمریکا در آسیا نیز گفت: در شرق دور تقویت نظامی دریایی نخواهیم داشت. ما در آسیا حضور داشتیم، داریم و خواهیم داشت.