به گزارش پژواک ، یک منبع رسمی و بلندپایه یمنی در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت: عبدالله صالح به یک کشور عربی خواهد رفت.

وی که خواست نامش فاش نشود تاکید کرد: خروج عبدالله صالح از کشور احتمال دارد، چون وجود وی در کشور طی این برهه به پیچیده تر شدن بحران بیشتر از حل آنها کمک کرده است.

خاطرنشان می شود پیش از این برخی منابع از تمایل دیکتاتور یمن برای سفر به آمریکا خبر داده بودند. اما به نظر می رسد مواضع برخی مجامع بین المللی در زمینه احتمال بازداشت صالح در صورت خروج از کشور، وی را از این سفر منصرف کرده است.