به گزارش العالم،بشار اسد در جمع راهپیمایان در دمشق گفت: توطئه اکنون در مراحل پایانی قرار دارد، و توطئه گران در همه اقدامات خود علیه سوریه شکست خواهند خورد.

بشار اسد خاطرنشان کرد: دلیل حضور من در جمع شما، حمایت از مواجهه مردم سوریه با حملات و توطئه ها علیه این کشور است.