به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه عراق امروز اظهار داشت : سفارت الجزایر در عراق به زودی بازگشایی می شود.

این منبع با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر رایزنی های بسیاری با برخی شرکتهای الجزایری برای سرمایه گذاری در عراق صورت گرفته است.

این در حالی است که برخی رژیمهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس همچنان به مواضع منفی خود علیه عراق ادامه می دهند و حاضر نیستند مناسبات دوستانه و مبتنی بر روابط حسن همجواری و پرهیز از دخالت در امور داخلی عراق با این کشور داشته باشند.